KOBİ Danışmanlığı

Alternatif finans kaynakları

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler" için gelişimin anahtarı olan markalaşma ve kurumsallaşma ihtiyaçlarına alternatif finans kaynakları yaratıyoruz.

KOSGEB ve Mesleki Yeterlilik Kurumu İşbirliği İle Hazırlanan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında sunulan Hizmet İçeriğimiz;

 • Proje Ekibinin Oluşturulması ve Hazırlık Eğitimlerinin Verilmesi
 • Mevcut Durum Analizi
 • Mali Yapı Analizi
 • Sorunlu Alanlar Analizi
 • Çözüm Önerileri Geliştirilmesi
 • Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
 • Organizasyon Yapısının Güncellenmesi
 • Hizmet Kapsamında Kullanılacak İç ve Dış Kaynakların Belirlenmesi
 • Fon Kaynaklarına Ulaşım Hizmetinin Verilmesi
 • Risk Değerlendirmesi
 • İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması
 • Verimlilik Yönetimi Eğitimlerinin Verilmesi


 • Detaylı bilgi için www.arkaplanakademi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.